tel. 790 70 70 00

Listy polecone

Jeżeli potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia swojej przesyłki i chcesz mieć potwierdzenie o dostarczeniu jej do adresata to list polecony jest najlepszym rozwiązaniem.

List polecony to przesyłka, której nadanie i doręczenie jest potwierdzane, co zabezpiecza ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Na przesyłce nadawanej w trybie poleconym umieszczamy numer identyfikacyjny w postaci kodu kreskowego, za pomocą którego można śledzić, gdzie w danym momencie znajduje się przesyłka. 

Deklarowany czas doręczenia listu poleconego to 3 dni robocze od daty jego nadania. Poniżej przedstawiamy cennik 

Tryb doręczenia

List polecony

W sytuacji, gdy doręczyciel przesyłki rejestrowanej nie zastanie adresata w miejscu doręczenia umieszcza on w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę będzie można odebrać w terminie 7 dni, liczonym od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.

Opakowania

Proponujemy opakowania dedykowane, które we właściwy sposób zabezpieczą zawartość przesyłki.

Koperta InPost 

Jest przeznaczona na przesyłki listowe o wadze do 1000g. Trwała i sztywna tektura, a także staranne klejenie zapewnia bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji. Specjalny samoprzylepny pasek z mocnym klejem gwarantuje pewne zamknięcie koperty. 

Cena: 1 zł brutto 

Pudełka InPost 

Dedykowane pudełka na paczkę o wadze do 5000g dzięki starannemu wykonaniu i zastosowaniu sztywnej i trwałej tektury są funkcjonalne, a zarazem zapewniają bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji. 

Cena pudełka InPost: od 1,90 zł do 4,70 zł brutto 

Wzór adresowania

Poniżej prezentujemy wzór właściwego adresowania przesyłek w opakowaniu klienta lub dedykowanych przez InPost kopertach i pudełkach.

Wymiary i wagi

Gabaryt A - maksymalny wymiar 20x325x230 mm 

Gabaryt B - maksymalny wymiar 60x360x260 mm 

Za naszym pośrednictwem można doręczyć przesyłkę o wadze nieprzekraczającej 2000 g oraz o maksymalnych wymiarach, gdzie suma długości, wysokości (grubości) oraz szerokości wynosi 900 mm - przy czym największy z wymiarów nie może przekroczyć 610 mm. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Regulamin.

Przesyłki przekraczające którykolwiek z powyższych wymiarów są uznawane za niestandardowe i podlegają dopłacie w wysokości 15 zł brutto.  

Zwroty przesyłek

W przypadku, gdy wyczerpiemy możliwości doręczenia lub wydania przesyłki adresatowi zostanie ona zwrócona nadawcy na wskazany na przesyłce adres (adres zwrotny). Na zwracanej przesyłce zostanie wpisana przyczyna niedoręczenia. Opłata za zwrot jednej przesyłki niedoręczonej wynosi 50% wartości opłaty nadawczej, jednak nie mniej niż 1 zł (+ 23% VAT) bez względu na rodzaj przesyłki. 

Usługi dodatkowe

Zwrotne Potwierdzenie Odbioru Listu Poleconego

Usługa ta polega na dostarczeniu do adresata przesyłki pisemnego potwierdzenie doręczenia potwierdzonego podpisem odbiorcy przesyłki. Potwierdzenie dokonywane jest na specjanym dokumencie (ZPO), który zawiera datę doręczenia oraz podpis odbiorcy. ZPO jest doręczane nadawcy przesyłki pod wskazany przez niego adres w ciągu 3-4 dni od daty doręczenia przesyłki do adresata.   

Koszt Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru: 1,6 zł brutto.

Ubezpieczenie przesyłki poleconej

Nadawcom, którzy wysyłają przesyłki wartościowe polecamydodatkowo wykupienie usługi ubezpieczenia przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem. Przesyłki obejmujemy ubezpieczeniem od chwili nadania do momentu ich skutecznego doręczenia do odbiorcy.

Usługę realizujemy na mocy polisy ubezpieczeniowej zawartej między InPost Sp. z o.o. a Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 

Warianty ubezpieczenia, w zależności od deklarowanej wartości przesyłki:

1. ubezpieczenie do kwoty 500zł - opłata 2 zł 

2. ubezpieczenie do kwoty 1000zł - opłata 3 zł

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy InPost.